Bolt

Vytvoření nové ochrany

Zrušení ochrany

Povolení/Odebrání přístupu do objektu jinému hráči

Přidání/Odebrání hráče do trust listu (Povolení všech zamčených objektů)

Doporučení na závěr pokud chceš zamknout více objektů zároveň

  1. /bolt mode persist
  2. /lock
  3. znovu první bod